MPO ČR - TRIO

3/ 10 2016

Druhá výzva vyhlášena!

Vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu TRIO

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 3. října 2016 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), v programu TRIO.

 

Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 4. 10. 2016 do 30. 11. 2016.

 

Podmínky veřejné soutěže