GAMA - PROSYKO

10/ 10 2016

Vyhlášena vnitřní výzva!

PROSYKO - TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ke dni 1. 7. 2014 byl na TUL schválen projekt GAMA. Hlavním cílem projektu je ověření a zefektivnění systému komercializace výsledků aplikovaného výzkumu na TU v Liberci. V jeho rámci budou vybrány a finančně podpořeny dílčí výzkumné projekty s vysokým komerčním potenciálem. Podporována bude fáze ověření aplikačního potenciálu nových výsledků VaV před jejich možným využitím v praxi (tzv. „proof of concept stage“).

 

Dílčí výzva a podmínky