Aktuálně z VaV

22/ 11 2016

Informace a novinky!

AKTUALITY A ZAJÍMAVOSTI:

Predátorské časopisy ve SCOPUSU

Think tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR zveřejnil studii, která mapuje pronikání predátorských časopisů do citační databáze SCOPUS.Číst dál

Předávání údajů o výsledcích výzkumných organizací pro II. pilíř za rok 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyzývá výzkumné organizace, kterým poskytuje institucionální podporu na rozvoj, aby do 16. 12. 2016 předložily  údaje o vybraných výsledcích pro potřeby hodnocení výzkumných organizací.Číst dál

Novými členy RVVI vláda jmenovala rektory Latu a Witzanyho

Novými členy vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se dnes stali rektor Ostravské univerzity Jan Lata a emeritní rektor ČVUT Jiří Witzany. Noví členové v RVVI nahradí profesorku Evu Sykovou a profesora Ivo Vondráka.Číst dál

Johns Hopkins University a Ústav organické chemie a biochemie si budou vyměňovat mladé vědce

Lékařská fakulta Johns Hopkins University (JHU), USA a Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) spouštějí výměnný program pro mladé vědce. Rozšiřují tak spolupráci v oblasti translačního výzkumu zahájenou v roce 2015.Číst dál


GRANTY A DOTACE:

Využívání komunitárních programů v ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pořádá dne 5. 12. 2016 seminář s názvem Využívání komunitárních programů v ČR a doplňkovost na programy ESI Fondů, na kterém představí komunitární programy EU (HORIZONT 2020, ERASMUS+, COSME atd.).Číst dál

V OP VaVpI bylo podpořeno 222 projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v současné době zpracovává závěrečnou zprávu hodnotící realizaci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).Číst dál


BLOGY A ROZHOVORY:

Jiří Chýla:

Münich nebo Šebek?

11. listopadu vyšly na tomto portálu dva texty, jeden od Daniela Münicha a druhý od Michaela Šebka, které komentují nedávno zveřejněné výsledky II. pilíře hodnocení výzkumných organizací. Následně vyšel 14. listopadu druhý článek Michaela Šebka, v němž odmítá Münichovu...Číst dál

Václav Hořejší

Záhada – proč dostávají čeští vědci tak málo grantů ERC?

Novináři, politici, ale i mnozí lidé z vědecké branže se často podivují, proč tak málo českých vědců nedosáhne na poměrně tučné granty od Evropské výzkumné rady (ERC). Někteří z nich soudí, že hlavním důvodem je to, že „naše výzkumná pracoviště až na pár výjimek...Číst dál


NEJBLIŽŠÍ AKCE:

Seminář pro žadatele: Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zve na seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VVV, prioritní osy 2. Číst dál

 

Aktuální projekty vysokých škol v oblasti výzkumu a inovací a jejich přínos Euroregionu

Euroregion Šumava zve na odbornou akci, kde bude představeno 6 velkých projektů podpořených z programů přeshraniční spolupráce v česko-bavorsko-rakouském příhraničním území.Číst dálPRACOVNÍ POZICE VE VaV:

Business development manažer/manažerka pro oblast ICT

Kvestorka Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici Business development manažer/manažerka Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity.Číst dál