Aktuálně z VaV

24/ 1 2017

Informace a novinky!

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

 

AKTUALITY A ZAJÍMAVOSTI

Zpráva Technopolis Group k programu Horizont 2020

Společnost Technopolis Group vydala poziční dokument k průběhu a budoucí evaluaci programu Horizont 2020. Radí v něm Komisi, jak lépe hodnotit dopady výzkumné a inovační politiky.Číst dál

 

Projednání novely zákona č. 130/2002 Sb., odloženo

Projednání novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je odloženo v důsledku přerušení 54. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.Číst dál

 

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2015

Český statistický úřad přinesl výsledky ročního šetření o výzkumu a vývoji. V České republice se za rok 2015 vynaložilo celkem 88,7 mld. Kč. Výdaje na VaV tedy nadále rostou, tempo růstu však zpomalilo.Číst dál

 

Evropská investiční banka a Česká spořitelna se dohodly na podpoře inovačních podniků

Evropská investiční banka (EIB) a Česká spořitelna a.s. uzavřely dohodu, která umožní financovat středně velké inovační firmy v České republice. Investice mají dosáhnut výše 100 milionů eur.Číst dálGRANTY A DOTACE:

Výsledky výzvy k podávání návrhů česko-francouzských projektů VaV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo seznam společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2017-2018 schválených pro udělení podpory z veřejných prostředků a konkrétní výši podpory v roce 2017 pro schválené projekty s dobou řešení...Číst dál

 

Novinky v OP VVV

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zveřejnil minulý týden zápis z 8. jednání Monitorovacího výboru, aktualizovaný harmonogram výzev, avíza výzev Dlohohodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce ITI a informace...Číst dál

 

Avíza výzev Předaplikační výzkum a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil avízo výzev č. 02_16_025 Předaplikační výzkum a č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v Prioritní ose 1. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru.Číst dál

 

Nový program aplikovaného a společenskovědního výzkumu ÉTA

Vláda České republiky na svém zasedání 16. ledna schválila nový program Technologické agentury ČR s názvem ÉTA, který umožní podpořit projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jejichž cílem je zmírňování hrozeb a využívání příležitostí v kontextu...Číst dál