INTER-EUREKA LTE217

22/ 2 2017

2. výzva vyhlášena!

2. národní výzva podprogramu INTER-EUREKA LTE217

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 15. února 2017 vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 2. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE217 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

Cíl programu:
Podpora mezinárodní spolupráce mezi průmyslovými podniky a výzkumnými organizacemi, přímo navazující na evropský program EUREKA.

Uchazeč:
Malý, střední nebo velký podnik se sdíelm v ČR, zabývající se výzkumem, popř. ve spoluráci s výzkumnou organizací v roli dalícho účastníka projektu. 

Uzávěrka soutěžní lhůty:
5. dubna 2017

Dokumenty pro uchazeče