TAČR

1/ 3 2017

DELTA vyhlášena!

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 28. února 2017 čtvrtou veřejnou soutěž ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (Federal Ministry of Education and Research in Germany) ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále jen program DELTA). Tematicky bude zaměřena na podporu projektů z oblasti tzv. čtvrté průmyslové revoluce. Takové projekty mají zásadní přínos pro hospodářství obou zemí ve zcela klíčové oblasti změn Průmyslu 4.0 směřujících k naší budoucí konkurenceschopnosti.

 

Vyhlášení
Podmínky
Dokumentace a přílohy


Soutěžní lhůta začíná dnem 1. 3. 2017 a končí dnem 31. 5. 2017 v níže uvedené hodiny:

 

Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.
Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR. Zajišťuje Oddělení pro vědu a výzkum TUL.

 

Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR. Zajišťuje Oddělení pro vědu a výzkum.