Fulbrightův program

11/ 4 2017

Stipendia na rok 2018/2019!

Fulbrightův program v ČR  2018/2019

Komise J. Williama Fulbrighta byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi, včetně seznamu všech českých a amerických stipendistů, naleznete na www.fulbright.cz.

 

Fulbrightova stipendia pro občany ČR

 

1. Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studium v USA
Pro vysokoškolské studenty z ČR po ukončení bakalářského studia. Podmínkou jsou dobré studijní výsledky, úspěšně složené testy TOEFL a GRE a kvalitně vypracovaná přihláška (zejména cíle studia v USA). Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. září na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu maximálně deseti měsíců s možností studovat pouze jeden školní rok jako „non-degree“ student nebo - už s podporou jiných zdrojů - dokončit víceletý Master‘s či Ph.D. program. Novinkou je od roku 2018/2019 nemožnost žádat o stipendia pro stuium programu LLM pro právníky. Podrobnosti včetně přihlášky jsou na:
http://www.fulbright.cz/stipendium-pro-postgradualni-studium

 

2. Fulbright-Masarykovo stipendium
P
ro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích: A. pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.; B. pro začínající vědecké pracovníky, kteří získali Ph.D. maximálně před pěti lety; C. pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než pěti lety. Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti včetně přihlášky jsou na:
http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-juniorska-kategorie
a

http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-0

 

3.  Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející
P
pro zástupce akademické obce v ČR, činné ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti včetně přihlášky jsou na:

http://www.fulbright.cz/stipendium-pro-vedce-prednasejici-0

 

4.  Proshek-Fulbrightovo stipendium
Pro odborníky z lékařských a příbuzných oborů z ČR. Podmínkou jsou kvalitní výsledky v oboru, dobrá znalost angličtiny a kvalitně vypracovaná přihláška. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. února na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti včetně přihlášky jsou na:
http://www.fulbright.cz/proshek-fulbrightovo-stipendium

 

5. Instituty amerických studií:
Pro zájemce z univerzitních pracovišť, kteří se ve své výuce či výzkumu zabývají tématy, jež souvisejí s USA. Instituty v délce šesti týdnů jsou každoročně vyhlašovány. Podrobnosti včetně přihlášky jsou na: http://www.fulbright.cz/letni-instituty-americkych-studii a http://www.fulbright.cz/zimni-instituty-americkych-studii

 

Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR

 

1. Pracovníci univerzit v ČR mohou ve svých kurzech využít pobytu stávajících přednášejících a badatelů z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu a jejichž aktualizovaný seznam (včetně působiště v ČR) pro daný rok je na: http://www.fulbright.cz/soucasni-stipendiste .

 

Na této stránce je i seznam současných amerických stipendistů v dalších evropských zemích a je možné jej rovněž využít pro případné pozvání stipendisty do ČR na krátkodobé hostování v rámci programu Intercountry Travel Grant. Fulbrightova komise usiluje o to, aby pobyt stipendistů Fulbrightova programu v ČR byl co nejintenzivněji využit, proto velmi ráda zprostředkuje kontakt mezi stipendistou a dalšími univerzitními či akademickými pracovišti v ČR. Přehled stipendistů v Evropě na rok 2017/18 bude aktualizován v květnu/červnu 2017 na našich stránkách.

 

Pokud má univerzita v ČR zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by mohl po dobu jednoho či dvou semestrů v ČR působit, musí takový americký zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející jsou 1. srpna na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na: http://www.cies.org/us_scholars/ .

 

2. Vedle výše uvedeného dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející nabízíme také Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu 2 až 6 týdnů). Od ledna 2017 se částečně mění systém přihlášky a je administrován novou organizací  Worldlearning.org, https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/

 

Univerzita v ČR může požádat o specialistu prostřednitvím on-line přihlášky na naší webové stránce http://www.fulbright.cz/hostovani-americkych-akademiku#tydny. Hostitelské pracoviště v ČR má poskytnout svému hostu ubytování a stravování. Tento program je mimořádně vhodný zejména pro navázání nových kontaktů v oborech a na pracovištích, kde k tomu dosud nebyla příležitost. Univerzita může požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce určitého oboru.