Cena Wernera von Siemens

9/ 5 2017

Soutěž vyhlášena!

20. ročník Ceny Wernera von Siemense

 

Oceňujeme nejlepší studenty, vedoucí jejich prací, mladé vědce a nejlepšího pedagoga.

 

Vyhlášené kategorie

 

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
300 000 Kč

 

Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace
300 000 Kč

 

Nejlepší diplomová práce
1. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce 
2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce 
3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce


Nejlepší disertační práce
1. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce 
2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce 
3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce

 

Nejlepší pedagogický pracovník
100 000 Kč


Zvláštní ocenění 1 „Nejlepší disertační práce napsaná ženou“
20 000 Kč studentka


Zvláštní ocenění 2 „Ocenění za překonání překážek při studiu“
20 000 Kč student


Doporučení vítěze
5 000 Kč doporučující

 

Počet přihlášených studentů od vedoucího práce ani počet nominací za univerzitu nejsou omezeny.

Podávání přihlášek bude ukončeno k 27. listopadu.