Výzva 2018-2020

11/ 7 2017

Joint Call Česko - Bavorsko!

Návrhy společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020.

Záměrem této společné výzvy je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Bavorska a Česka a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání společných žádostí o granty na bilaterální projekty.

Výzva je otevřena pro všechny vědecké obory, obzvláště vítány jsou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a věd o materiálech.

Žádost je nutno podat paralelně v Česku a v Bavorsku, a to vždy jedním žadatelem z ČR a jedním z Bavorska. Žádosti českých vysokých škol resp. výzkumných organizací přijímá MŠMT ČR, žádosti bavorských vysokých škol přijímá BTHA.

Termín podávání žádostí:
31. srpen 2017

Informace a formuláře pro žadatele z ČR jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cesko-bavorska-spoluprace-ve-vav
Informace a formulář pro žadatele z Bavorska jsou k dispozici na webových stránkách BTHA:

Radka Bonacková
Projektmanagerin
Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Stephanie Zechmair

Sekretariat
Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Universitätsstr. 31
93053 Regensburg
Tel. (0049) 0941/943 - 5315