Applied Science&TSU

2/ 10 2017

Zkušební přístup do databáze!

Dovolujeme si Vás informovat o zkušebním přístupu do databáze
Applied Science & Technology Source Ultimate.
Zkušební přístup bude otevřený do 31. ledna 2018.

Link pro přístup:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,uid&profile=ehost&defaultdb=aps (přístup je nastaven automaticky pro všechna zařízení s IP adresou TUL, případně přes shibboleth login).

Obsah databáze:
více než 1 100 plnotextových recenzovaných časopisů z technických oborů, počítačové vědy, aplikované matematiky aj.

Další info: https://www.ebsco.com/e/cs-cz/produkty-a-sluby/odborne-databaze/applied-science-and-technology-source-ultimate

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na zaměstnance univerzitní knihovny.

 

Mgr. Marta Zizienová
Technická univerzita v Liberci
Univerzitní knihovna
Voroněžská 1329
461 17 Liberec 1


tel.: 485 352 554
e-mail: marta.zizienova@tul.cz
web: http://knihovna.tul.cz/