Nabídka stipendií do Izraele

20/ 10 2017

Pro studenty NMSP, DSP a AP!

Stipendia v délce 8 měsíců určená k absolvování studijních nebo výzkumných pobytů na izraelských VŠ v akademickém roce 2018/2019

  • Určeno pro studenty NMSP a DSP.
  • Požadované dokumenty: formulář "Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia", motivační dopis v anglickém jazyce, plán studijního/výzkumného pobytu v anglickém jazyce, kopii dvojjazyčeného dodatku k diplomu.
  • Termín pro dodání požadovaných dokumentů do sídla AIA: 23. listopadu do 12:00 hodin

 

Stipendia v délce 5 dnů určená ke studijním, výzkumným a přednáškovým pobytům akademických pracovníků v kalendářním roce 2018

  • Určeno akademickým pracovníkům.
  • Ppožaduje se znalost anglického jazyka.
  • Požadované dokumenty: formulář "Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia", motivační dopis v anglickém jazyce, plán studijního/výzkumného pobytu v anglickém jazyce, zvací dopis vystavený izraelskou VŠ.
  • Termín pro dodání požadovaných dokumentů do sídla AIA: 23. listopadu do 12:00 hodin

 

Podmínky a pokyny