NTU of Technology

24/ 10 2017

Stipendijní semestrální pobyt v LS 2017/2018!

Vyhlášení výběrového řízení pro 2 studenty na stipendijní semestrální pobyt v LS 2017/2018 na TUL partnerskou univerzitu National Taipei University of Technology, Taiwan ( http://www-en.ntut.edu.tw/bin/home.php ).

 

Poskytnuté stipendium pokrývá veškeré pobytové náklady a je vypočítáno na základě konkrétní délky pobytu na základě sazeb poskytovaných studentům v projektu Erasmus+ KA107.

 

Seznam kurzů nabízených v angličtině naleznete na http://wwwoia-en.ntut.edu.tw/files/11-1106-8516.php?Lang=en .

 

Povinné podklady:

  • Životopis v angličtině.
  • Motivační dopis v angličtině.
  • Transcript of records.
  • Doporučení vyučujícího TUL schválené proděkanem pro vnější/zahraniční vztahy (schválení formou podpisu nebo e-mailu).

 

Nominace včetně podkladů či případné dotazy zasílejte prosím na adresu Zahraničního oddělení TUL: international@tul.cz
Kontaktní osoba pro výběrové řízení: PhDr. Lucie Koutková, Ph.D.

 

Uzávěrka žádostí: do pondělí 30. října 2017 (včetně)

Informace o výběrovém řízení jsou k dispozici na http://www.tul.cz/verejnost-a-media/mezinarodni-spoluprace/mobilitni-program-rektora-tul-na-vyjezdy-na-letni-skoly-v-zahranici-a-studium-na-partnerskych-skolach-v-zemich-mimo-eu .