Ruth Crawford Mitchell Fellowship

29/ 1 2018

Nabídka stipendia!

Ruth Crawford Mitchell Fellowship nabízí stipendium českému nebo slovenskému odborníkovi za účelem výzkumu na Pittsburské univerzitě v zimním semestru 2018/19 - konec srpna až polovina prosince 2018.
 

Výše grantu:  7 000 USD
Termín pro podávání žádostí: 30. březen 2018
 

Přihlášku je nutno doložit doporučujícím dopisem člena akademické obce Pittsburské univerzity, který bude po dobu výzkumu stipendisty jeho mentorem.

 

Více informací na: http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars