ČS-Bavorská spolupráce

5/ 2 2018

Aktuální výzvy!

Na webové stránce www.btha.cz najdete v rubrikách "Stipendia" a "Granty" programy, do kterých se mohou v roce 2018 zapojit i zájemci z ČR:
 
  •  Stipendia na kurzy němčiny a letní školy v Bavorsku pro studenty, pedagogy a vědce z ČR. Termín žádostí: 20.4.2018
  •  Program podpory česko-bavorských akademických projektů: konference, workshopy, letní a zimní školy, exkurze, příprava projektů - žadatelem musí  být bavorská VŠ.
  • Program podpory studijních, přednáškových a vědeckých pobytů v České republice a v Bavorsku - žadatelem musí být bavorská VŠ.