GA ČR

27/ 2 2018

Vyhlášeny výzvy!

GA ČR vyhlásila výzvu na předkládání projektů v rámci programů Standardní projekty, Juniorské projekty a Mezinárodní projekty (Německo, Korea a Taiwan) s začátkem řešení projektů v roce 2019.

 

Termín předložení návrhů: 11. duben 2018

 

https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2/

https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-projekty/

https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-2/

 

Pokyny pro žadatele TUL:

  • Způsobilost uchazeče se prokazuje Čestným prohlášením, které připravuje Oddělení pro vědu a výzkum (RPV) a posílá za celou TUL na GA ČR.
  • Návrhy projektů se posílají centrálně datovou schránkou z RPV.
  • Finální návrhy prosím doručit v tištěné podobě na RPV včetně Průvodky k Průvodky k projektu a v elektronické verzi na adresu: viera.hulickova@tul.cz
  • Do 29. března 2018.

 

Důležité upozornění:
Vzhledem k tomu, že se jedná o grantové projekty v základním výzkumu, TUL podle Pokynu kvestora č.7/2011 u základního výzkumu neuplatňuje odpočet DPH, částky v návrhu projektu se uvádí včetně DPH.
V případě TUL=spolupříjemce se spoluřešitel řídí režimem DPH hlavního řešitele.
Běžící projekty pokračují v režimu DPH, v jakém se projekt začal řešit.

 

GA ČR vyhlásila výzvu na předkládání společných rakousko-českých projektů základního výzkumu.
Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency principu.

Termín předložení návrhů: 16. březen 2018

https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-2/
 

Pokyny pro žadatele TUL:

  • Návrhy projektů, včetně průvodky k projektu, prosím doručit v elektronické podobě na adresu: viera.hulickova@tul.cz, a v listinné podobě na RPV do 9. března2018.
  • Čestná prohlášení o způsobilosti, jako přílohy k návrhu projektu, budou připravena na RPV TUL (Oddělení pro vědu a výzkum).
  • Návrhy projektů budou odeslány Grantové agentuře z RPV TUL.