M-ERA.NET Call 2018

3/ 4 2018

Výzva vyhlášena!

Výzva na mezinárodní projekty zabývající se výzkumem a inovacemi v oblasti materiálů, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie a souvisejících výrobních technologií.

 

Témata výzvy:

  1. Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP)
  2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
  3. High performance composites
  4. Functional materials
  5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  6. Materials for additive manufacturing

 

Příjem zkrácených verzí návrhů projektů (tzv. pre-proposals) bude probíhat do 12. 6. 2018 (12:00 CET) prostřednictvím společného mezinárodního systému.

 

Bližší informace a podrobnosti o účasti ve výzvě naleznete na stránkách M-era.Net a na webu TA ČR v sekci Mezinárodní spolupráce - Cofundové výzvy.