ČR - Francouzské projekty

3/ 4 2018

Výzva vyhlášena!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020. 

 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 4. dubna –30. června 2018

 

Výzva a forrmuláře