Vyhlášení DAAD

6/ 4 2018

Výzkumná stipendia a pobyty!

Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců“ – tzv. „Kurzstipendien.

Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce – v délce 1-3 měsíce.
Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce v oblasti architektury a umění – v délce 1-3 měsíce.
Nová pozvání pro bývalé stipendisty – v délce 1-3 měsíce.
Bilaterální výměna vědců –14 dní-3 měsíce.

 

Uzávěrka 1. května 2018 se vztahuje se na pobyty, které by měly být zahájeny v intervalu od prosince roku 2018 do května roku 2019.
 

Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS. K portálu DAAD se lze dostat přes vyhledávací databázi stipendií na adrese www.funding-guide.de.

 

Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu www.daad.cz v sekci Stipendia – Stipendia DAAD a v databázi na www.funding-guide.de.