Národní centra kompetence

12/ 4 2018

1. veřejná soutěž vyhlášena!

TA ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž v  programu Národní Centra kompetence.

 

Zahájení soutěžní lhůty: 30. dubna 2018
Ukončení soutěžní lhůty: 31. kvěětna 2018

 

Vyhlášení a dokumenty k soutěži

 

Pokyny pro žadatele z TUL:
Prokázání způsobilosti žadatele zajišťuje Oddělení pro vědu a výzkum. Návrhy projektů zasílejte v elektronické podobě na: lucie.kuchtova@tul.cz  Průvodku k projektu zasílejte v listinné podobě do 1. června2018.
V případě potřeby odeslání "Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR posílejte potvrzení na výše uvedený e - mail.