MSCA - IF and COFUND

17/ 4 2018

Výzvy otevřeny!

Od 12.4.2018 jsou otevřené výzvy v rámci MSCA (Maria Sklodowska Curie Action) - Individual Fellowship (IF) and COFUND.

IF - individuální vědecko-výzkumné pobyty podporující zvýšení kariérního růstu výzkumného pracovníka.
COFUND - spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů na podporu mobility výzkumníků.

 

Informace z webu MŠMT

 

Další informace:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-MSCA-IF-2018/1/1&+OPEN/asc

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2018.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-MSCA-COFUND-2018/1/1&+OPEN/asc

 

Technologické centrum AV připravuje v květnu workshop určený k přípravě projektu. Určen pouze pro žadatele, kterí budou psát projekt.