Databáze ANOPRESS

12/ 7 2018

Do 31. srpna 2018.

Databáze je dostupná do 31.8.2018 na adrese 
https://monitoring.anopress.cz/Anopress?xl=akvs201812&xh=k5a4opbmoivj6n6n3ywjsxbfmn36wx36&nomenu=0
a to ze všech počítačů s IP adresou TUL.

Anopress je databáze monitorující český mediální prostor (noviny,časopisy, weby, rozhlasové a televizní vysílání od r. 1996) a sloužící  
ke zjišťování mediálního obrazu. Obsah je denně aktualizován a samozřejmostí je přístup k plným textům. Jediné omezení v rámci tohoto  
přístupu je počet zobrazených dokumentů - maximálně 2.000 ks za kalendářní měsíc.

Univerzitní knihovna TUL
Voroněžská 1329/13, 460 01 Liberec
Tel.: +420 485 352 554
E-mail: marta.zizienova@tul.cz
Web: https://knihovna.tul.cz