Ministerstvo vnitra ČR

28/ 8 2018

Vyhlášena třetí veřejná soutěž ve VaV!

 

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (BV III/1-VS), dále jen „Program“, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), v platném znění.
 
Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

 

Návrh projektu musí být doručen poskytovateli v uzavřené obálce s adresou poskytovatele a označením „BV III/1-VS - třetí veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“ do podatelny Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34 v době soutěžní lhůty Úřední hodiny podatelny pro veřejnost: Po - Čt 6:00 - 16:00 hod., Pá 6:00 – 14:45 hod.

 

Zahájení soutěžní lhůty: 23. srpna 2018

Ukončení soutěžní lhůty: 11. října 2018

 

Informace a zadávací dokumentace