MPO ČR

3/ 9 2018

Vyhlášena čtvrtá veřejná soutěž TRIO.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 3. září 2018 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v programu TRIO.

 

Písemná žádost musí být doručena do podatelny MPO v soutěžní lhůtě, tj. od 4. 9. 2018 do 31. 10. 2018 do 14 hod.,

a to buď osobně nebo prostřednictvím kteréhokoliv provozovatele doručovacích služeb. Žádosti doručené podatelně po této lhůtě nebudou přijaty do soutěže.

 

Podrobnosti a podklady