INTER-ACTION (VES19IZRAEL)

2/ 11 2018

Vyhlášena veřejná soutěž.

 

Vyhlášení veřejné soutěže ve VVI podprogramu INTER-ACTION (VES19IZRAEL)

pro podávání návrhů projektů mezinárodní bilaterální spolupráce ve výzkumu a vývoji.

 

Soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů: od 2. listopadu 2018 do 31. ledna 2019

 

Dokumenty a formuláře