Výzva AKTION na 2019

23/ 1 2019

Na spolupráci ČR a Rakouských institucí!

 

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace

„Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro rok 2019.

 

Lhůta pro podání žádosti:
a) do 31. 12. 2018 na období realizace projektů od 1. 1. do 31. 12. 2019;
b) do 15. 4. 2019 na období realizace projektů od 15. 6. do 31. 12. 2019;

c) do 15. 9. 2019 na období realizace projektů od 15. 10. do 31. 12. 2019.