ČS-Bavorské projekty ve VaV

5/ 2 2019

VES16Bavorsko - vyhlášena!

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 31. ledna 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-bavorských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19BAVORSKO).

 

Soutěžní lhůta: od 1.2.2019 do 22.3.2019

 

Dokumenty pro uchazeče