Vyhlášena LTAUSA19

25/ 2 2019

VaV ČR-USA!

 

Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER- ACTION

MŠMT vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA19) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci.

 

Zahájení soutěžní lhůty: 22. února 2019

Ukončení soutěžní lhůty: 8. dubna 2019 ve 23:59:59 hodin

 

Zadávací dokumentace