GA ČR

25/ 2 2019

Vyhlášeny výzvy!

Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích

V rámci programů Standardní projekty, Juniorské projekty, Mezinárodní projekty (Německo, Korea, Taiwan, Rusko a Brazílie) a projekty EXPRO s začátkem řešení projektů v roce 2020.

 

Uzávěrka přijímání návrhů projektů: 8. dubna 2019

 

Podrobnosti a zadávací dokumentace

 

Interní pokyny pro žadatele z TUL:

  • Způsobilost uchazeče se prokazuje Čestným prohlášením, které připravuje Oddělení pro vědu a výzkum (RPV) a posílá za celou TUL na GA ČR.
  • Návrhy projektů se posílají centrálně datovou schránkou z RPV.
  • Finální návrhy prosím doručit v tištěné podobě na RPV včetně Průvodky k projektu a v elektronické verzi na adresu: viera.hulickova@tul.cz do 28. 3. 2019.

Důležité upozornění:
Vzhledem k tomu, že se jedná o grantové projekty v základním výzkumu, TUL podle Pokynu kvestora č.7/2011 u základního výzkumu neuplatňuje odpočet DPH, částky v návrhu projektu se uvádí včetně DPH.
V případě , že TUL je spolupříjemce se spoluřešitel řídí režimem DPH hlavního řešitele.
Řešené projekty pokračují v režimu DPH, v jakém se projekt začal řešit.