Hodnocení 2018 podle M17+

8/ 3 2019

Výsledky plně zveřejněny!

 

První rok implementace M17+ byl úspěšně dokončen - výstupy jsou tři: 

 

1. Indikativní škálování všech výzkumných organizací, které jsou institucionálně financovány, výsledky tzv. tripartit

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=860458

 

2. MODUL 1 - Hodnocení vybraných výsledků

Oborové zprávy: https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio

Zprávy za VO: https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio

 

3. MODUL 2 - Bibliometrické analýzy

Oborové zprávy: https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-obory

Zprávy za VO: https://hodnoceni17.rvvicz/www/biblio-vo