2019LTAIN

25/ 3 2019

Česko-indická spolupráce ve VaV!

 

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (2019LTAIN) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-indickou spolupráci.

 

Zahájení soutěžní lhůty: 23. března 2019

Ukončení soutěžní lhůty: 31. července 2019

 

Zadávací dokumentace a další podrobnosti

 

Doplňující info