Mobility DE20

2/ 4 2019

Česko-německá spolupráce!

 

Termín pro předkládání návrhů společných výzkumných projektů: 1. duben - 31. květen 2019 

 

V souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci podepsané v Praze dne 2. listopadu 1990, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021.

 

Výzva k podávání společných česko-německých projektů s dobou řešení 2020 - 2021

Formuláře_Mobility DE20