Seminář VmMkp 2019

3/ 10 2019

Nabídka!

 

Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti a Česká společnost pro mechaniku pořádají 24. ročník semináře

Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2019

 

Datum a místo konání: 21. listopadu 2019 na TUL

 

Podrobnosti