Barrande Fellowship Program

23/ 1 2020

Stipendijní program ČR-Francie!

he Barrande Fellowship Program is an extension of the already existing Barrande mobility program organized by the French Institute, which allowed for Czech PhD students to do a research stay in France.

The Barrande Fellowship Program is open to all students registered at a Czech university, for a research stay in France, and to all students registered at a French university for a research stay in the Czech Republic. Students enrolled in the program need to have higher education diploma (Ing. or Mgr.) before their research stay abroad.

 

Vyhlášení stipendijních nabídek na výzkumné programy doktorandů ve Francii pod vedením francouzského pedagoga.

Mobility pro doktorandy:

  • PhD studium pod dvojím vedení / Cotutelle / celkm 15 měsíců po dobu tří let.
  • Krátkodobý podyt / 1 až 3 měsíce.

Podrobné informace ke studiu ve Francii a pokyny pro podání přihlášky včetně seznamu požadovaných dokumentů jsou k dispozici na webových stránkách AIA zde. Vzhledem k tomu, že AIA přijímá přihlášky jak od studentů z České republiky, tak od studentů z Francie, jsou publikované informace v angličtině.

 

Zájemci zašlou požadované dokumenty elektronicky na adresu:

Vybraní kandidáti budou pozváni před výběrovou komisi, aby svůj výzkumný záměr blíže představili. Tato část výběrového řízení proběhne ve dnech 30. březen až 1. duben 2020 v sídle Domu zahraniční spolupráce.

 

Pro žadatele pořádá Dům zahraniční spolupráce ve čtvrtek 23. ledna 2020 od 13 hodin informační seminář, na kterém bude nový program představen. Chcete-li se semináře zúčastnit, vyplňte prosím registrační formulář.   

 

----------------------------------------------------

Ing. Marcela Válková
Telefon: + 420 48 535 3246
Fax: 48 535 3535
E-mail: marcela.valkova@tul.cz