MV ČR - vyhlášena výzva

11/ 2 2020

IMPAKT 1

Ministerstvo vnitra vyhlašuje první veřejnou soutěž programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1), podprogramu 1 - Společné výzkumné projekty. 

  • Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra za účelem naplňování cílů Programu IMPAKT 1.
  • Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Zahájení soutěžní lhůty: 5. února 2020

Ukončení soutěžní lhůty: 1. duben 2020

 

Výzva, podmínky, podrobnosti

Základní info - Draft

 

 

Kontakt FS TUL:

Ing. Pavlína Křečková

Fakulta strojní TUL

Oddělení rozvoje, projektů, kvality

Tel.: 485 35 2979

E-mail: pavlina.kreckova@tul.cz