Otevřené výzvy

17/ 2 2020

Aktuálně!

 

Ministerstvo vnitra - Bezpečnostní výzkum - IMPAKT 1

 • Realizace max. 60 měsíců, nejpozději do 31.12.2025
 • Podpora až 60 mil. Kč
 • Partnerem jedna VO + povinný jeden aplikační garant
 • Žádosti se podávají prostřednictvím ISTA do 1.4.2020
 • Seminář pro žadatele o dotaci: 3. 3. 2020 od 9 a od 14 hodin
 • Text výzvy

  

GAČR - Program česko-švýcarské spolupráce

 •  Bilaterální projekty základního výzkumu
 •  Žádosti se podávají do 1. 4. 2020
 •  Společný návrh projektu za obě strany je podáván přes švýcarskou agenturu (LA agentura - Swiss National Science Foundation)
 •  Text výzvy

 

TAČR - KAPPA    

VÚT v Brně - INETME  

 • financování navazování mezinárodní spolupráce s TOP 100 institucemi prostřednictvím osobního setkání na půdě mezinárodního partnera
 • TOP 100 institucí, se kterými lze spolupracovat naleznete na odkazu: https://h2020viz.vinnova.se/#/
 • TFrmín pro zaslání přihlášek je 27.2.2020
 • Informace o programu

 

INTER EXCELLENCE – EUREKA

 • Vvýzva pro předkládání návrhů končí k 31. 3. 2020
 • Text výzy

 

Kontakt FS TUL:

Ing. Pavlína Křečková

Fakulta strojní TUL

Oddělení rozvoje, projektů, kvality

Tel.: 485 35 2979

E-mail: pavlina.kreckova@tul.cz