GA ČR

28/ 2 2020

Vyhlášeny výzvy!

 

GA ČR vyhlásila výzvu na předkládání projektů v rámci programů

Standardní projekty, Juniorské projekty, EXPRO a Mezinárodní projekty (Německo, Izrael, Korea, Rusko, Brazílie)

s začátkem řešení projektů v roce 2021.

 

Termín předložení návrhů: 4. května 2020

 

Texty v dokumentace

 

Info pro žadatele z TUL:

  • Průvodky k projektu zasílejte nejdéle do 1.dubna 2020.
  • Čestné prohlášení podepíše p. rektor spolu se seznamem podávaných projektů, kterým potvrzuje souhlas s podáním projektů do výzvy GAČR. Po podpisu p. rektora bude Čestné prohlášeni odesláno do datové schránky GAČR do konce soutěžní lhůty 7.4.2020.
  • Finální verze projektů se na GAČR zasílají přes datovou schránku. Uzávěrka sběru finálních verzí projektů je 3. dubna 2020.

Kontakt FS TUL:

Ing. Pavlína Křečková

Fakulta strojní TUL

Oddělení rozvoje, projektů, kvality

Tel.: 485 35 2979

E-mail: pavlina.kreckova@tul.cz