Výzvy ČR - Rakousko

9/ 3 2020

ACTION, 7AMB!

 

AKTION ČR - RAKOUSKO na období realizace projektů od 1. července do 31. prosince 2020

Termín pro předkládání projektů: 15. březen až 15. duben 2020

 

Společné česko-rakouské výzkumné projekty s dobou řešení 2021–2022

Termín pro předkládání návrhů projektů: 2. březen až 5. červen 2020

 

Kontakt FS TUL:

Ing. Pavlína Křečková

Fakulta strojní TUL

Oddělení rozvoje, projektů, kvality

Tel.: 485 35 2979

E-mail: pavlina.kreckova@tul.cz