ČR-Německo

2/ 4 2020

Mobilitní výzkumné projekty!

Společné česko-německé mobilitní výzkumné projekty

Lhůta pro předkládání návrhů společných výzkumných projektů: 2. 4. - 1. 6. 2020

Vyhlášení a formuláře

 

 

Kontakt FS TUL:

Ing. Pavlína Křečková

Fakulta strojní TUL

Oddělení rozvoje, projektů, kvality

Tel.: 485 35 2979

E-mail: pavlina.kreckova@tul.cz