GA ČR

30/ 4 2020

Mezinárodní výzvy zaměřené na Covid-19!

 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvy k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19.

 

NRP 78 „Covid-19“

  • Návrhy dvouletých projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu.
  • Jedná se o mezinárodní spolupráci v rámci časově omezené výzvy NRP 78 „Covid-19“ švýcarské agentury SNSF (Swiss National Science Foundation).
  • Vyhlášení výzvy: 30. dubna 2020
  • Konec lhůty pro podávání návrhů projektu: 25. května 2020
  • Zahájení řešení projektů: mezi 18. srpnem a 31. říjnem 2020

„Urgent Funding SARS-CoV-2”

Jedná se o mezinárodní spolupráci v rámci časově omezené výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2rakouské agentury FWF (Der Wissenschaftsfonds) a nově je možné podávat projekty i s partnerem Provincial administration of South Tyrol/Alto Adige (Itálie, Jižní Tyrolsko).

 

  • Vyhlášení výzvy: 6. dubna 2020.
  • Návrhy projektu lze podávat do: 30. září 2020
  • Text výzvy je dostupný zde.