TAČR - TREND

6/ 5 2020

Technologičtí lídři - výzva vyhlášena!

 

Technologická agentura České republiky vyhlásila třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) – Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“. 

 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu TREND. 

 

Zahájení soutěžní lhůty: 29. dubna 2020

Ukončení soutěžní lhůty: 24. červen 2020

 

Výzva, podmínky, podrobnosti

Základní info  Draft

 

 

Kontakt FS TUL:

Ing. Pavlína Křečková

Fakulta strojní TUL

Oddělení rozvoje, projektů, kvality

Tel.: 485 35 2979

E-mail: pavlina.kreckova@tul.cz