TAČR - DELTA 2

14/ 5 2020

Výzva vyhlášena!

 

Technologická agentura České republiky druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (Program DELTA 2).

  • Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu DELTA 2.
  • Hlavním cílem tohoto programu je zvýšit množství konkrétních výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu a to pomocí podpory společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí v oblastech, které jsou pro dané země perspektivní, zlepšení přenosu mezinárodních znalostí, dobré praxe a know-how a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

Specifické podmínky:

Účast alespoň jednoho zahraničního partnera z lokalit: Alberta (Kanada), Brazilská federativní republika, Če-ťiang, Korejská republika, Qébec, Stát Izrael, Tchaj-wan, Ťiang-su, Vietnamská socialistická republika.

 

Zahájení soutěžní lhůty: 14. května 2020

Ukončení soutěžní lhůty: 15. července 2020

 

Výzva, podmínky, podrobnosti

 

Kontakt FS TUL:

Ing. Pavlína Křečková

Fakulta strojní TUL

Oddělení rozvoje, projektů, kvality

Tel.: 485 35 2979

E-mail: pavlina.kreckova@tul.cz