Liberecký kraj vyhlašuje

22/ 5 2020

Inovační a Technologické vouchery

 

  • Výzva otevřena: do 16. června 2020
  • Max. výše podpory na projekt: 70 % způsobilých výdajů, max. 200 000 Kč
  • Oprávněný žadatel: u inovačních voucherů - podnik, u technologických voucherů - podnik, VO
  • Termín realizace projektu: od 1. května 2020 - nejdéle do 31. prosince 2021
  • Podmínky programu
  • Celé znění výzvy

 

Kontakt FS TUL:

Ing. Pavlína Křečková

Fakulta strojní TUL

Oddělení rozvoje, projektů, kvality

Tel.: 485 35 2979

E-mail: pavlina.kreckova@tul.cz