MV ČR - PBV

27/ 5 2020

Výzva vyhlášena!

 

Hlavním cílem 4. veřejné soutěže PBV je dosažení nových poznatků a nových či zdokonalených technologií, které umožní složkám integrovaného záchranného systému ČR získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné ke zvládání krizových situací v případě epidemiologických hrozeb či úniků biologických agens nebo toxinů.

 

Zahájení soutěžní lhůty: 30. dubna 2020

Ukončení soutěžní lhůty: 12. června 2020

 

Zadávací dokumentace

Formuláře a pokyny