Prostředí pro život

1/ 6 2020

Výzva vyhlášena!

 

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 20. května 2020 třetí veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 –   Operativní výzkum ve veřejném zájmu.


Zahájení soutěžní lhůty: 21. května 2020

Ukončení soutěžní lhůty: 22. července 2020

 

Výzva, dokumentace, formuláře