ELSEVIER

9/ 6 2020

Nabídka webinářů!

Nakladatelství Elsevier v rámci své Research Academy poskytuje webináře orientované na problematiku akademického psaní a publikování výsledků vědecké práce.

 

Přístup: https://researcheracademy.elsevier.com/