Asistenční vouchery

29/ 6 2020

Dotační program LBC kraje!

 

Podmínky programu a návod pro žadatele:

  • Na úhradu přímých výdajů spojených s přípravou projektu do národních nebo mezinárodních výzev
  • Způsobilý žadatel: právnická osoba – veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt – se sídlem či provozovnou/pobočkou/detašovaným pracovištěm na území Libereckého kraje
  • Dotace: 100 000 až 300 000 Kč
  • Max. 85 % výdajů
  • Termín podání žádostí: 27. červen 2020 až 31. leden 2022

 

Kontakt FS TUL:

Ing. Pavlína Křečková

Fakulta strojní TUL

Oddělení rozvoje, projektů, kvality

Tel.: 485 35 2979

E-mail: pavlina.kreckova@tul.cz