Webináře

26/ 8 2020

9. RP Horizont Europa

 

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce kvalitních live webinářů na téma nově připravovaného 9. rámcového programu Horizont Evropa. Webináře proběhnou v říjnu pod vedením velmi zkušených zahraničních lektorů. Nabídka platí pro Vás či některého z Vašich kolegů/kolegyň, kteří se zpracováním projektů přímo zabývají. Podrobnější informace naleznete v příloze. V případě Vašeho zájmu se, prosím, přihlaste do 26.8. Kapacita webinářů je omezena. Náklady jsou hrazeny z projektu iNETME.
 

Podrobnosti

------------------------------------------

Ing. Blanka Marušincová, MSc
Project Manager
Oddělení podpory projektů
Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Tel: +420 541 144 987
mailto:marusincova@vutbr.cz
www.vutbr.cz