TA ČR - ÉTA

3/ 9 2020

Vyhlášena 5. výzva!

 

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu ÉTA.

 

Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století.

 

Zahájení soutěžní lhůty: 3. září 2020

Ukončení soutěžní lhůty: 15. října 2020

 

Podrobnosti

 

Nabídka semináře

Vážené dámy, vážení pánové,
srdečně Vás zvu na seminář k 5. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

 
Kdy: 11. září 2020 v čase 9:00 - 11:30 hod.
Kde: TUL budova G - prosklená zasedací místnost děkanátu FP, 4. patro.
Pro koho: Seminář je určený pro všechny projektové manažery a pracovníky, kteří buď mají zkušenosti s podáváním projektů TA ČR nebo se na svůj první projekt teprve chystají.
 
  • Počet účastníků není omezen. Na akci je možné přizvat kolegy, kteří mají o danou problematiku zájem.
  • V případě, že konání akce překazí nepříznivá situace kolem onemocnění Covid-19, se bude seminář konat online na platformě Google Meet. O případné změně Vás budeme informovat a zašleme odkaz k události.
Účast, prosím, potvrďte v aplikaci Doodle na tomto odkazu: https://doodle.com/poll/x8wrqmrqsyneap3c
Nebo na email: martin.skalnik@tacr.cz
 

Na závěr semináře bude představena možnost mezinárodní spolupráce v rámci cofundových výzev TA ČR, konkrétně letošní listopadová výzva EuroNanoMed3. 

  • 5. veřejná soutěž v programu Éta bude vyhlášena 2.9.2020 se začátkem lhůty pro příjem návrhů projektů 3.9.2020. Předběžné parametry naleznete zde.
  • 4.9.2020 také proběhne online webinář k 5. VS Programu ÉTA. Veškeré informace o možné účasti naleznete zde.

Martin Skalník
regionální koordinátor pro Liberecký kraj
Oddělení poradenství a podpory komunikace