OP PIK - Aplikace

17/ 9 2020

Výzva VIII vyhlášena!

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Část alokace je vyčleněna pro sektor civilního dopravního letectví.

 

  • Přijem žádostí: do 15. prosince 2020
  • Výše dotace: 2 mil. Kč - 50 mil. Kč
  • Pdíl podnikatelských subjektů na výdajích alespoň 50 %
  • Max. podpora na projekt činí 70 % způsobilých výdajů (85 % pro VO)
  • Podporované výstupy: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, software
  • Zapojení řešitelé mohou mít u zaměstnavatele max. 1,0 úvazek
  • Podání žádosti v MS2014+

Text výzvy a podrobnosti