Fond EHP a Norska

17/ 9 2020

Výzva 3 vyhlášena!

 

Otevřená výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska. Volitelné partnerství s dalšími subjekty z donorských států (tj. s Islandem nebo Lichtenštejnskem) je možné pouze v případě, že je zapojen povinný norský partner.

 

  • Žádosti je možné podávat průběžně: do 17. června 2021 (nebo do vyčerpání alokace)
  • Spolupráce organizací z ČR a Norska (Island a Lichtenštejnsko pouze v případě zapojení Norska)
  • Podporované aktivity: workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu; studijní cesty a návštěvy do Norska nebo České republiky; budování kapacit a krátkodobé vzdělávání; sběr dat, zprávy, studie a publikace; výstavy, performance aj. specifické kulturní a umělecké aktivity, ; kampaně, výstavy a propagační materiály; technická spolupráce a výměna odborníků; vysílání pracovníků a stáže.

Výzva a podrobnosti

 

Kontakt FS TUL:

Ing. Pavlína Křečková

Fakulta strojní TUL

Oddělení rozvoje, projektů, kvality

Tel.: 485 35 2979

E-mail: pavlina.kreckova@tul.cz